Besök med förhinder…

Projektgruppen blev vid mellanlandningen fast i snöovädret som drog över Europa förra helgen. Efter två snöiga dagar i Amsterdam kom de till Falun först natten till onsdagen. Därefter har programmet genomförts men behövde förlängas till söndagen för att hinnas med.

Fokus denna gång var Ungdomsslussens verksamhet och många andra insatser som finns här i Falun för att stödja ungdomar t ex Ungdomsmottagningen och Dialogen. Vi har också fått inblick i det arbete som drivs av Kulturskolan, Ungdomskoacherna, Estetprogrammet, Hälla, Ta Till Vara, Ung Företagsamhet och Gamla Elverket.

LUPP är en central del i projektet och vi utbyter erfarenheter kring det praktiska genomförandet och hur man sedan bearbetar och implementerar resultatet. Det finns ett påbörjat arbete i Tsumeb för att göra den första LUPPen nu efter årsskiftet. Alet Bosch från Tsumebs motsvarighet till socialtjänsten är den som jobbar för det. I Falun ska den genomföras för tredje gången under 2018.

I projektgruppen deltog kommunstyrelsens ordförande i Tsumeb Cllr chairman of the board Mr Mathew Hangula och projektledare samt Internationella sekreteraren Stella Imalwa.Vi besökte därför Kommunfullmäktige och utdelningen av årets priser för goda insatser.

Copper hearts and minds är den Facebokgrupp som nu startats för utbyte mellan ungdomar i Tsumeb och Falun. Vi byggde om sidan med samma namn till en grupp för det kommer att bli mycket enklare och snabbare kommunikation på så vis.

Bli gärna medlem i gruppen och delta!!!

Vi besökte ett flertal aktiviteter för ungdomar vilket visar på bredd och engagemag för ungdomars utveckling och vi hoppas det ska ge inspiration för dem att skapa aktiviteter för ungdomar i Tsumeb utifrån deras behov och möjlighetet.

Projektgruppen besökte bland annat Djurens jul på Naturskolan och fick då träffas tomtemor och känna på svensk vinter med -13 grader, gnistrande snö och sol innan de återvände till Namibia som nu har 35 graders värme.

Advertisements

EU ambassadören i windhoek

Efter en lång resa rivstartar vi med en lansering av ett EU projekt som precis blivit beviljat Namibia för att utveckla fler museum. Projektet beviljades utifrån ett Human rights perspektiv och syftar till att visa upp minoritets folkens historia samt att kunna plocka hem objekt som kolonialmakter och missionärer har i sina samlingar. Vi träffar chefen för national museet, representanter från ministeriet och en rad andra personer på mötet. Rummet är fyllt till bredden av folk och det är orimliga 37 grader varmt. Det är rätt skönt att komma ut där det fläktar lite efter några timmar kan jag lova.

Måndagen består också i ett besök på just national museet för att få en bild över landets historia vilket lämnar oss väldigt berörda.

Vi hinner också träffa EU ambassadören H.E. Jana Hybaskova vilket är en upplevelse i sig att bara komma in på ambassaden. Vi redovisar våra projekt och berättar om vårt partnerskap. Hon ger oss bra feedback och efterfrågar stöd från oss att komma i kontakt med fler kommuner i Sverige eftersom behovet av stöd är stort för många av de avlägsna Himbakommunerna. Vi är nöjda, väldigt varma och lite trötta när dagen går mot sitt slut.

Följ oss till Namibia

Vi sitter på Arlanda och väntar på första flighten till München. Det har blivit dags för styrgruppens årliga resa till Namibia. Denna gång reser jag tillsammans med nyvalda ersättarna i styrgruppen, Anna Strindberg (S) fullmäktiges ordförande och Björn Ljungkvist (M) som bland annat sitter i kommunstyrelsen. Vi har dessutom med oss fem kollegor från exploateringsavdelningen Magnus Fridsén, Ellen Andreasson, Andrew Steuernagel och Yvonne Bengtsson. De ska göra en förstudie i stadsplanering och gör denna resa ihop med styrgruppen. Det är således ett stort gäng med många nya representanter. Jag lovar att göra mitt bästa för att besöket ska bli så bra som möjligt. Det är ju en bit kvar tills vi kommer fram men så klart är frågorna många och förväntningarna höga 🙂

World Forum for Democracy

Idag bloggar Jenny Antonsson, demokrativägledare

Falu kommun arbetar sedan ett antal år aktivt med lokal demokratiutveckling, lett av val- och demokratinämnden med stöd av en anställd demokrativägledare och en ungdomsdemokrativägledare. Syftet med demokratiarbetet vi gör är att stärka demokratin mellan valen genom att verka för en bättre intern deltagardemokratisk infrastruktur, vilket innebär att medborgare lättare ska kunna vara delaktiga i kommunens arbete, samt att även möjliggöra och uppmuntra Faluns invånare att aktivt delta på olika sätt. Detta är ett nödvändigt arbete för ett socialt hållbart Falun och är ett komplement till den politiska struktur kommunen har. Läs mer om arbetet på https://www.falun.se/kommun–demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun.html

 

På demokratiområdet ingår Falu kommun i ett nätverk som drivs av Europarådet, kallat Democracy Incubator. Nätverkets syfte är att samla tjänstemän och politiker från olika europeiska städer som alla arbetar aktivt med demokratiutveckling. I nätverket ingår även experter på området.  Nätverket hjälper deltagande städer att ta del av andras erfarenheter, dela sina egna, ta del av information och utveckling på området och kunna utvecklas tillsammans och stötta varandra. Som en del i nätverket har Falun blivit utvärderade utifrån hur vi arbetar och fått kommentarer på vilka svagheter och styrkor som finns i det arbete vi gör vad gäller medborgarinflytande och medborgardialog. Detta är en bra hjälp för oss i vårt fortsatta arbete.

Nätverket träffas fysiskt en gång om året i samband med den av Europarådet anordnade internationella konferensen World Forum for Democracy i Strasbourg. Som del i nätverket blir Falu kommun inbjudna att delta i nätverksträff och konferens, bekostat av Europarådet.

20171108_112300.jpg

Under årets nätverksmöte den 7 november möttes 13 städer och 12 övriga experter för ett heldagsmöte i Strasbourg. Målet för dagen var att identifiera vägledande principer och tillvägagångsätt för städernas lokala arbete med att stärka medborgarinflytandet och möjligheterna för medborgare att vara delaktiga på olika sätt.

Representanter från Europarådet började med att presentera sina nyframtagna principer för medborgarinflytande och presenterade ny forskning om hur städers arbete med medborgardialog kan utvärderas och mätas på ett effektivt sätt. Större delen av det som var kvar av dagen gick till att dela erfarenheter och diskutera utmaningar i arbetet vi gör. Det var en givande och intressant dag, men mycket att ta med hem till vårt arbete här i Falun. Dessutom finns det andra städer i nätverket som vi skulle kunna ha ett bra och givande utbyte med framöver, tex Antwerpen och Reykjavik.

Nätverket höll sedan ihop under de resterande tre dagar då Europarådets årliga konferens World Forum for Democracy gick av stapeln och det fanns många chanser att fördjupa sig i andras arbete och planera nätverkets framtid. Konferensen drar tusentals besökare från Europarådets 47 medlemsstater och sätter demokrati i fokus, i år med temat ”Är populism ett problem”.

Jag deltog i seminarier och föreläsningar om medias roll och hur man förhåller sig till fakta, om ungas förutsättningar för att bli starka och aktiva medborgare, om hur medborgares röster bättre kan höras och var med och testade medborgardialogsmetoden ”People’s assembly”, som den irländska regeringen tagit initiativ till och driver sedan ett år tillbaka.

20171109_110614.jpg

Det var en intressant konferens som gav nya insikter och perspektiv. Det var ett tillfälle att lyfta blicken när människor från så många olika länder i vilka det råder så olika villkor för demokratin samlades på samma ställe och diskuterade tillsammans.

Men största behållningen efter veckan var trots allt nätverket och det erfarenhetsutbyte och stöd som jag fick med därifrån. Falun har mycket att ta med sig från nätverket för att bli ännu starkare i arbetet för att göra kommunen mer tillgänglig och öppen för medborgare att delta i.

 

/Jenny Antonsson

Demokrativägledare

Planering, bokningar & utvärdering

Det är tidig tisdagsmorgon och jag jobbar med styrgruppens – och stadsplaneringsgruppens resa och arbetsvecka i Namibia. Det har varit ett ordentligt pusslande att försöka hitta en tid som passar alla tio från Falun och att säkerställa att det passar för motsvarande tio i Tsumeb. Nu har vi ett datum och försöker få till det praktiska researrangemanget. 8 av 10 kommer att åka till Namibia för första gången och har naturligtvis en massa frågor inför uppdraget. Jag diskuterar med kollegan i Tsumeb om upplägget men vi har en bit kvar innan allt är på plats. Jag skissar också på ett utvärderingsunderlag. Det är lättare sagt än gjort. Jag har bett om uppdraget att utvärdera projekten, efter tio år (snart) tycker jag vi ska se vad projekten ger. Projekten är en viktig del av svenskt bistånd och betalas av SIDA men vi ska jobba mot en ömsesidighet. Hur har de ca 50 personerna från Falun upplevt arbetet och vad har de fått ut av det? Vilka konkreta resultat har vi uppnått? Medan himlen ljusnar och kaffet minskar i pannan börjar jag formulera frågor att besvara. Det kommer att bli bra, hoppas jag.

 

Upphandlingar av resebyråtjänst, hotell & konferenser

Det börjar landa så smått. I alla fall några av bollarna. Upphandlingen av hotell i Sverige är klar och för Resebyråtjänsten som snart löper ut kommer vi att använda SKLs redan upphandlade aktör. Det är således fortsatt Resecity i Mora som vi kan vända oss till för att få hjälp med att boka våra resor. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en tvingande funktion. Vi måste alltså inte använda den tjänsten utan kan boka våra resor själva. Det som är bra att veta om är att resebyrån tar ut en avgift per person för att hjälpa till och i vissa fall är det väldigt smidigt och sparar oss tid eller får hjälp av kompetent personal vid lite krångligare arrangemang men i vissa fall är det betydligt mer kostnadseffektivt att boka själv. Ska ni exempelvis ha en konferens för 50 personer i Tällberg är det bättre att ringa direkt istället för att få en bokningsavgift på 50 kr per deltagare. I dagsläget bokar vi ungefär hälften av alla resor genom resebyrån. Hör av er om ni har några frågor kring detta men som vanligt finns allt i vår avtalsdatabas. Vad gäller hotell- och konferensanläggningar i Dalarna har aktörer fortfarande tid att svara på upphandlingsförfrågan. Då är det däremot viktigt att ni bokar de vi upphandlat för våra möten och konferenser! Även här hittar ni våra upphandlade aktörer i e-avrop avtalsdatabas.

Samtidigt vill jag göra medskicket att återkoppla om det är saker som inte fungerar som det ska. Då kan vi göra något åt det.

Må gott i höstsolen!

 

 

Lyckan i att ta sig tid att sparka i höstlöven

Det finns helt klart två sorters höst. Den gråa, kalla sorten med blåst, regn och geggiga löv. Men så finns det de där fullkomligt underbara dagarna när solen lyser och landskapet skiftar i grönt, rött och gult. När löven blidar helt oemotståndliga högar som man (läs:jag) bara inte kan låta bli att sparka i. Lite samma känsla som att springa igenom rapsfält på sommaren.

Fredagsförmiddagen ägnas åt att försöka bringa ordning i administrationen som helt fått stå åt sidan under veckan. Försöka komma ifatt med mail, gå igenom kommande veckan och punkta alla måsten så att inget glöms bort. Utmaningen är att ”att göra listorna” finns på en rad olika ställen, block, telefonen, lösa blad och noteringar lite varstans. Minnesanteckningar som ska skrivas, ärenden och handlingar som ska anmälas, fakturor som ska tas om hand. Karin Perers och jag har hunnit stämma av i veckan efter deras senaste resa till Namibia, det är bra. Jag har fått nya uppdrag av internationella rådet som jag tror kan bli jättebra. Lite efterarbete från EU Handslaget i veckan återstår, några möten och intervjuer innan helgen ropar. Önskar er alla en trevlig sådan – så småningom!

Statsrådsbesök & efterlängtat EU handslag

Vilken dag det blev! Efter en sen arbetsdag i går var det upp i gryningen för att fixa alla små detaljer. Nog så viktiga när man har med ministerbesöken att göra. Men det blev så bra😊 senaste veckorna har arbetet med att få till ett EU handslag verkligen varit intensivt – mitt i allt annat. Hur ökar vi delaktigheten i EU? Idag genomförde vi äntligen handslaget – där flera Dalakommuner och regionen åtagit sig att förbättra kunskaperna om – och engagemanget i EU. Denna, för många, avlägsna instans som faktiskt påverkar vår vardag mer än vi tror. Besöket på Kristinegymnasietgick strålande tack vare kompetenta och drivna lärare och rektor. Panelsamtal och handslag i rådhuset senare på dagen gick även det bra. Tänk att vi fick ihop det tillslut🌟 tack Kristina Westhed från Borlänge, Åsa Ängsback från Region Dalarna och ungefär 500 andra personer som på olika sätt planerat eller deltagit under dagen!

Självklart lämnade vi inte ministern utan ett minne från Falun. En dalahäst som dagen till ära utsmyckats med EU-flaggan om halsen.

Rörossamarbete & internationellt råd

Idag var det dags för internationellt råd igen. Dagens agenda handlade bland annat om styrgruppens nästa möte i Tsumeb i november och mötet utsåg även ersättare för både opposition och majoritet som kan hoppa in om ordinarie styrgruppsmedlemmar inte kan åka. Superbra! 

Denna veckan ska jag också försöka hinna träffa Christina Staberg och följa upp efter Norges besök för några veckor sedan. Bilden nedan är från avslutande diskussionerna från besöket

So many things…

September, liksom maj (och ja en hel del andra månader också faktiskt) verkar alltid vara enormt intensiva. Just nu är det många bollar i luften. Gäller bara att försöka se till att det inte börjar hagla bollar snart 🙂 Nästa vecka besöks vi av EU ministern, internationella strategin fortsätter sin remissrunda och ett internationellt råd ska hållas. Samtidigt åker ett delvis nytt gäng åker till Skottland (Inverness) för att lära mer om Skottlandsmodellen GIRFEC och uppföljningsmötena avlöser varandra i allt från rekryteringar till Namibia och Hamina.  Varje möte genererar nya trådar som måste tas om hand och tiden bara springer iväg.  Känns det igen? Jag tror vi är många som brottas med alla bollar och tidsbrist just nu. En sak i taget – eller allihop på en gång? #tidsbrist

 

to do list.JPG