Besök från Zimbabwe

Falu kommun har 22-23 oktober tagit emot ett besök av fyra deltagare som går utbildningen “Capacitating new leaders in Zimbabwe” som anordnas av ICLD.

Programmet innehöll information om kommunal organisation, politiskt beslutsfattande och demokratiskt arbete. Det demokratiska arbetet exemplifierades via politiska beslut, beslutsprocessen, demokratirummet, biblioteket och skolgårdsprojektet i Bjursås. De vill göra egna demokratirum med information om de globala målen i deras kommuner.

Falu bibliotek visade en mångfald av möjligheter med litteratur och nya media. Tack Maria!

…. alla älskar att gunga !

Vänortsutbyten

Falun har fyra vänorter. Röros i Norge, Hamina i Finland, Gutersloh i Tyskland och Grudziadz i Polen.

Alla Falubor och besökare har under sommaren kunnat ta del av information om dessa vänorter i Demokratirummet vid Stadsbiblioteket. Utställningen gjordes av material som vänorterna bistod med under deras besök här 22-24 maj.

Gutersloh

Falun inbjöds i juli att delta i uppmärksammandet av att Gutersloh och Grudziadz varit vänorter i 30 år samt Gutersloh och Falun i 25 år!

På kort tid fick vi en bra kontakt med politiker och medarbetare i kommunen vilket kommer att starkt underlätta för kommande utbyten. Det finns bra förutsättningar för att bygga samarbeten inom bla konst, musik och besöksnäring.

Grudziadz

Detta år av ceremonier för firande av långvariga vänortssamarbeten injöds Falun också till Grudziadz.

Här skedde konkreta utbyten då en kostnär från Grudziadz varit i Gutersloh och gjort grafiska tryck av de gamla korsvirkeshusen.

På lördagens stadsfest för att säga “farväl till sommaren” var ett rockband med 14 ungdomar från Gutersloh förband.

Vänortssamarbeten har sina grunder i att samarbeten och samverkan med människor man känner i andra länder är den verkliga kraften för fred. Lördag morgon kl 04.45 hölls en ceremoni då det var 80 år sedan andra världskrigets utbrott och Tyskland invaderade Polen. Det leder till många tankar kring hur förskonat Sverige har varit från krig i senare tid samt vikten av fred.

Det finns verkligen många saker vi kan göra gemensamt tillsammans vi som är Europeer. Vi delar i stort liknande livsvillkor och avstånden är inte så långa.

Att på kort tid träffat samtliga vänorter vid flera tillfällen ger verkligen en flygande start på kommande samarbeten!

Vad har du för förslag på vänortssamverkan ?

Hör gärna av dig till mig om det!

Karin Perers

Internationell koordinator

Röros kommun

Dag tre inriktades på den kommunala verksamheten med fokus på ungdomar. Vi kommunala representanter besökte först den skola där undervisning i det samiska språket ges till både samiska barn och vuxna.

Vi lärde oss om den samiska dräkten som innehåller många koder i form och färg. Vi fick en snabbkurs i språket också och kunde tom sjunga en sång på samiska 😃

Ett besök på deras motsvarighet till Rådhuset med information om deras kulturskola avslutade vänortsbesöket.

Vi tackar Röros kommun som på ett tydligt och mycket trevligt sätt visat hur de tillsammans arbetar för att utveckla de platsbundna resurserna.

Ett levande världsarv

Dag två tog vi del av det omfattande arbete som bedrivs inom Världsarvet Röros med cirkumferens. Det är alltså inte bara gruvan och staden utan också det omgivande landskapet i en cirkel om fyra mil som skapar världsarvet.

Vi fick fin information i Röros Museum och gjorde även ett besök i den del av museet som visar på / utbildar i traditionellt hantverk.

Därefter vidtog ett program där forkörarna hälsades välkomna. Drygt 80 ekipage med hästar, kuskar, personer och last till marknaden anlände som i forna tider. De kom från olika håll från norr, söder, öster och väster. De flesta hade färdats ca 20 mil. Vilka kämpar!

Det blev påtagligt under vilka villkor som människor levde förr i tiden – världsarvet lever!

Faluns vänort Röros

Falu kommuns Internationella råd och Världsarvstådet har blivit inbjudna till Röros för att ta del av bla Rörosmartnan. Det är ett tydligt exempel på hur de aktivt jobbar med sitt världsarv för att profilera orten. Med stolthet och samarbete och ännu mera samarbete lyckas marknaden dra hit 70 000 besökare denna vecka. Det är mycket för en kommun med 5 600 invånare.

Politikerutbildning 2019

På den tredje utbildningsdagen för Falu kommuns politiker fick vi en insyn i på vilket sätt EU finns i kommunpolitiken.

Zofia Tucinska från SIEPS och Annika Lindberg från SKL berättade om hur EU fungerar, hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU samt vad kommunpolitiker kan göra för att delta i EU-politiken.

Ett exempel är att på KF’s decembermöte hade 40% av punkterna på dagordningen någon koppling till EU.

En reflektion från dagen var “EU är mer delaktiga i det vi gör än vi kanske känner till”.

Nytt Internationellt råd

Här är det nyligen valda Internationella rådet.

Från vänster Jonas Lennerthson, Karin Perers vikarierande internationell koordinator, Jan E Fors och Catharina Enhörning ordförande.

Under fredagens möte fokuserade vi på Faluns vänortsarbete. Birgitta Hellström medverkade och berättade om tidigare genomförda aktiviteter. Gruppen planerar för en ökad aktivitet gentemot vänorterna framöver och närmast på agendan är ett besök i Röros den 18-20 feb.

Styrgruppens besök i Falun

Under styrgruppens besök inom pågående ICLD partnerskap som tidsmässigt går ut nu till årsskiftet var fokus inställt på om och i såfall hur ett fortsatt partnerskap ska verka.

Falun valde sin nya tillträdande Internationella grupp mindre än en vecka innan besöket kom hit. Tack vare goda kommunikationer och prioriteringar kunde flera gemensamma möten i olika konstellationer ändå genomföras.

Resultatet blev att båda parter vill fortsätta partnerskapet genom nya ansökningar hos ICLD. Dels för minst ett nytt projekt och dels för en styrgrupp. Vi vill också undersöka möjligheterna för utbyte av studenter.

Ungdomsutbyte

En vecka går verkligen fort och denna vecka har innehållit så många aktiviteter för gruppen. Här kommer ett urval:

Workshop med tema LUPP, demokratiarbete, Ungdomsstödjare och skolgårdsprojektet.

Fotoutställning på Kulturhuset, Ljusgården. Bilder från de svenska ungdomarnas besök i Tsumeb i Augusti. Besök den. Den finns kvar till straxt före jul!

Ungdomsslussens verksamhet.

Skridskoåkning på Lugnet.

En eftermiddag med tema socialt arbete, drogproblematik och RUVA.

Swedish fika med pesonalen på AIK.

Utvärdering av veckan.

Nu är vi i Falun

Dagen började på flyget till Arlanda med frukost kl 03.30. Väl framme på Arlanda var klockan 05.20 🤪

Det är denna gång en större delegation som gästar Falun. Projektgruppen för Participation and youth samt sex ungdomar inom ett ungdomsutbyte som bekostas av Folke Bernadottes Minnesfond.

Under dagen informerade Ungdomsslussen om sin omfattande verksamhet och på tisdag blir det en stor workshop om LUPP och ungdomsdemokrati. Det ser jag fram emot. Liksom en god natts sömn!